om-services

Dịch vụ O&M

Cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) cho các tàu FPSO và mỏ Dầu khí

DỊCH VỤ KỸ THUẬT, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ

Cung cấp thiết bị, giải pháp công nghệ và dịch vụ kỹ thuật cho Dầu khí, Lọc hóa dầu, Sản xuất điện và các ngành công nghiệp khác tại Việt Nam

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT DẦU KHÍ

Đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và từng tham gia vào hoạt động khai thác và sản xuất dầu khí tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Công ty TNHH Truong Dinh Petroleum

(TDP) được thành lập theo mô hình của một công ty mẹ trong đó các công ty thành viên đã hoạt động trong ngành dầu khí trong nhiều năm.

DỰ ÁN

Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong quản lý và vận hành các tàu FPSO cũng như quản lý và vận hành các mỏ Dầu & Khí tự nhiên.

Khai thác, lưu trữ và xuất khẩu dầu thô

Đọc tiếp
FPSO_Song_Doc_Pride_MV19-H