Để cấu hình thiết bị và xác nhận tính hiệu quả cũng như độ chính xác của việc phát hiện và nhận dạng từ xa các loại dầu khác nhau và các đá chứa trước khi bắt đầu khảo sát tại chỗ, thiết bị cố định và di động được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm với sự chọn lọc các mẫu dầu, quặng và mẫu đá chứa dầu từ các khoảng cách khác nhau (25m và 50m). Đồng thời, bằng cách điều chỉnh độ nhạy của thiết bị đo, chúng tôi đạt được khả năng nhận dạng có chọn lọc từng nguyên tố tham chiếu hoặc loại mẫu dầu và đá nằm gần nhau.

Danh sách các thiết bị cố định và di động chính:

Tổ hợp cảm biến cộng hưởng trái đất bao gồm các thiết bị, dụng cụ và sản phẩm phần mềm sau.

Ở giai đoạn đầu, các thiết bị sau được sử dụng:

  • Đơn vị nghiên cứu cộng hưởng từ hạt nhân;
  • Phòng thí nghiệm hóa học, hóa phóng xạ để làm việc với các đồng vị;
  • Đơn vị xử lý hóa học các bức ảnh bằng thiết bị với các dung dịch lactose đã chuẩn bị
  • Trạm điện tử để quét thông tin và quang phổ năng lượng từ các mẫu khoáng sản và ghi lại chúng trên ảnh ba chiều “thử nghiệm” và “thực tế”;
  • Ma trận ba chiều chính với phổ NMR của các nguyên tử chất khảo sát
  • Camera điện từ để hiển thị ranh giới khép kín của trầm tích trên các hình ảnh hàng không vũ trụ đã được xử lý và chuyển chúng lên bản đồ địa chất của khu vực tìm kiếm bằng máy quay video kết hợp với máy tính.
  • Tổ hợp phần mềm-máy tính và biên tập-xuất bản phục vụ việc lập bản đồ, tài liệu tính toán và tài liệu báo cáo đánh giá trữ lượng quặng đã thăm dò.

Nguồn Mineral – Spectrum