Bằng công nghệ viễn thám cải tiến cộng với các nghiên cứu ngoài thực địa bắt nguồn từ lý thuyết Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), các dị thường tiềm năng được xác định, mô tả và chứng minh về mặt địa chất.

Việc áp dụng ba nguyên lý tích hợp, gồm độ nhạy về viễn thám đã được chứng nhận, các công trình trong lĩnh vực NMR đã được chứng minh một cách khoa học và các kết quả xác thực từ G&G đối với các phát hiện, tạo thành một bộ công cụ mạnh mẽ và sáng tạo, vừa mang tính đột phá vừa hiệu quả.

Tần số cộng hưởng của các nguyên tử trong phân tử tham chiếu được áp đặt/điều chế lên tần số sóng mang bởi máy phát tần số cao. Trường điện từ tần số cao, đặc trưng của các phần tử của mẫu tham chiếu, được tạo ra trên lớp tích tụ dầu bằng tần số cộng hưởng của nó. Mỗi trường điện từ đặc trưng được ghi lại tuần tự bằng một thiết bị thu nhạy được điều chỉnh để ghi lại tần số cộng hưởng của các nguyên tử của mẫu tham chiếu, đảm bảo nhận dạng hợp lý các tích tụ dầu mỏ.

Phương pháp nhận dạng từ xa các loại dầu, đá của các bể chứa bão hòa dầu bằng thiết bị hiện trường dựa trên việc sử dụng máy phát bức xạ vi sóng tần số gigahertz để kích thích cộng hưởng các nguyên tử của các chất trong đá chứa dầu và các nguyên tử kim loại có trong các loại dầu khác nhau.

Việc nhận dạng từ xa các loại đá chứa dầu và dầu ở độ sâu 6.000 m được thực hiện bằng cách sử dụng hiện tượng cộng hưởng của các chất khi tiếp xúc với bức xạ tần số vô tuyến trên các nguyên tử của các nguyên tố (quang phổ NMR), mà là một phần của một loại dầu cụ thể hoặc các loại đá khác nhau. Để gửi bức xạ cộng hưởng tần số vô tuyến đến độ sâu lớn, người ta sử dụng máy phát bức xạ vi sóng tần số gigahertz với trường điện từ quay trong kênh năng lượng bức xạ. Phổ cộng hưởng tần số của các nguyên tử thuộc các nguyên tố hóa học tham chiếu (Ni, V, C, P, S, v.v.) và phổ năng lượng thông tin (phổ tích phân) của các mẫu dầu và đá chứa có độ rỗng khác nhau được điều chế theo tần số hoạt động của máy phát điện vi sóng. Phổ cộng hưởng (phổ NMR) của các nguyên tử kim loại là một phần của chất được xác định và được chọn làm phần tử tham chiếu được ghi trên đơn vị NMR trong dải tần từ 60 đến 250 MHz. Thông tin cộng hưởng và phổ năng lượng của các chất (phổ nguyên) được ghi trực tiếp từ các mẫu dầu bằng cách sử dụng khối tần số cao của thiết bị kiểm tra cộng hưởng.

Nguồn Mineral – Spectrum