Các hoạt động khảo sát thực nghiệm và thực tế được thực hiện với sự trợ giúp của thiết bị tìm kiếm từ xa tại hiện trường đã xác nhận hiệu quả cao trong việc nhận dạng từ xa, phân định các dị thường hydrocarbon và thu thập các đặc tính địa chất và địa vật lý chủ yếu của các bồn chứa, cần thiết cho việc đánh giá sơ bộ việc phát triển thương mại các tích tụ hydrocarbon hoặc lựa chọn các vị trí khoan để đảm bảo phát hiện dầu khí.

Các thông số đo:

Các thông số khảo sát Khảo sát từ xa Khảo sát thực địa
Diện tích tối thiểu 100 km2 100 km2
Thời gian thực hiện Đến 3 tháng Đến 6 tháng
Sai số ranh giới khép kín +/- 20 m +/- 5 м
Sự hiện diện Y/N * Yes
Độ chính xác về phát hiện dị thường** 60-70% 90-95%
Độ sâu khảo sát Đến 6,000 m Đến 6,000 m
Hệ thống đứt gãy kiến tạo Được cung cấp Được cung cấp
Độ chính xác về chiều sâu ** 60-70% 90–95%
Số lượng các tầng chứa HC N/A Được cung cấp
Loại đá chứa ** N/A Được cung cấp
Độ rỗng đá chứa ** N/A Được cung cấp
Hướng dịch chuyển của chất lưu N/A Được cung cấp
Nhiệt độ N/A +/- 10 °C
Áp suất (khí) N/A +/- 2.5 MPa
Đánh giá tiềm năng sơ bộ
Đề xuất vị trí giếng khoan thăm dò N/A

 

Ghi chú:

* Giai đoạn khảo sát từ xa cho phép xác định rõ ràng sự hiện diện hay vắng mặt của Hydrocarbon. Giai đoạn thực địa chỉ được thực hiện nếu có được kết quả tích cực trong giai đoạn khảo sát từ xa.

** Sẽ rất lý tưởng nếu một mẫu chất lưu được cung cấp trước khi bắt đầu đo viễn thám, được lấy trong cùng một cấu tạo. Dựa trên mẫu đó, các thiết bị sẽ được cấu hình và hiệu chỉnh phù hợp để cải thiện độ chính xác của khảo sát

Nguồn Mineral – Spectrum