Chúng tôi đã nghiên cứu cơ chế hình thành tự nhiên của nước ngầm và nước địa nhiệt dưới lòng đất gần các ổ magma của những núi lửa đã ngưng hoạt động, trên bờ biển và đại dương.

Các nghiên cứu được thực hiện với sự trợ giúp của các phương tiện địa vũ trụ để tìm kiếm nước ngầm và thiết bị kiểm tra cộng hưởng đã giúp thiết lập một trong những cơ chế hình thành tự nhiên của nước ngọt và địa nhiệt dưới lòng đất gần các ổ magma của các núi lửa đã tắt nằm dọc theo bờ biển và đại dương. Các nguồn nước uống ngầm và nước địa nhiệt được xác định là vô cùng quan trọng về mặt kinh tế đối với các quốc gia có khí hậu khô cằn. Những nguồn hình thành nước ngầm này có thể được đưa vào sự cân bằng tổng thể của chu trình nước trên hành tinh và là nguồn tài nguyên nước ngọt tái tạo bền vững có thể được sử dụng cho nhu cầu nông nghiệp và làm nguồn cung cấp nước uống cho các thành phố.

Nguồn Mineral – Spectrum