Trong giai đoạn đầu, công việc được thực hiện bằng phương tiện viễn thám để xử lý hình ảnh không gian bằng công nghệ bức xạ và hóa học đã được đăng ký độc quyền. Đồng thời, nhận biết được các loại dị thường (dầu, khí, quặng, nước) và ranh giới khép kín của chúng và độ sâu gần đúng của các vỉa chứa sẽ được xác định.
1. Phát hiện sự tồn tại hay không tồn tại của quặng và đánh giá liệu tích tụ khoáng sản ở vùng dị thường này có thể tích phù hợp cho phát triển công nghiệp hay không (vùng có độ sáng tăng).
2. Phác thảo các ranh giới dị thường có thể xảy ra trong phạm vi +/- 20 mét:
– Giải mã hình ảnh digital (phương pháp truyền thống – xác định sự thay đổi màu sắc của thực vật, còn gọi là “Dịch chuyển sắc tố” hoặc “Dịch chuyển xanh”);
– Giải mã các hình ảnh analogue (một phương pháp cải tiến – sử dụng chất phát quang, chất nhạy cảm, chiếu xạ trong lò phản ứng hạt nhân mini và phát hiện các khu vực có dị thường tiềm năng)
3. Xác định được loại hydrocarbon / quặng.
4. Phác thảo ranh giới của các đứt gãy kiến tạo với dung sai +/- 20 mét và thấy được hướng dịch chuyển của dòng dầu / chất lưu.
5. Tính toán độ sâu của bồn chứa tại một hoặc hai điểm đã chọn.
6. Tiến hành nghiên cứu trên diện tích từ 100 đến 3.600 km2 trong vòng 2-3 tháng.
7. Mức độ tin cậy của việc phát hiện các mỏ dầu tiềm năng có thể khai thác ở giai đoạn đầu đạt 60-65% và tăng lên đến 70% nếu mẫu hydrocarbon được cung cấp.
8. Cuối cùng, kết luận rằng các dị thường được xác định có tiềm năng phát triển thêm bằng các phương pháp truyền thống hay không hoặc cần phải tiến hành khảo sát tại chỗ ở giai đoạn thứ hai.

Nguồn Mineral – Spectrum