Địa điểm: Vùng Irkutsk, Nga.

Thời gian thực hiện: 4 tháng (2019).

Loại khoáng sản: dầu

Diện tích khảo sát: 9 km2

Mục tiêu: Xác định và lập bản đồ các dị thường hydrocarbon bằng viễn thám và khảo sát thực địa khu vực được cấp phép (hoặc gần khu vực đó) nơi khách hàng dự định khoan giếng mới. So sánh kết quả với số liệu giếng khai thác được khoan trong khu vực khảo sát.

Khảo sát

Cả viễn thám và khảo sát thực địa đều được thực hiện theo yêu cầu công việc của khách hàng.

Kết quả

Việc sử dụng tích hợp các phương pháp không gian để khám phá các khu vực chứa dầu khí và công nghệ được cấp bằng sáng chế để xác định từ xa các dị thường liên quan đến tích tụ dầu khí, cho phép nhanh chóng đánh giá sơ bộ về khu vực quan tâm (AOI).

Việc xử lý đặc biệt các hình ảnh vệ tinh digital và analog được chụp trong phổ tần số hồng ngoại, tử ngoại và vùng thấy được, cũng như kết quả khảo sát radar của AOI, đã phát hiện các đứt gãy kiến tạo xuyên qua khu vực được khảo sát từ tây bắc đến đông nam, và các hiện tượng bất thường liên quan đến khả năng tích tụ hydrocarbon nằm ở phía Tây Nam và Đông Bắc của khu vực khảo sát.

Dựa trên dữ liệu thu được từ giai đoạn viễn thám, không có điểm bất thường Hydrocarbon nào được xác định tại địa điểm nơi giếng mới được khoan. Ranh giới của các điểm dị thường được xác định AN-1 và AN-2 lần lượt nằm cách địa điểm ít nhất 1 km và 0,8 km và nằm ngoài khu vực được khảo sát.

Giai đoạn khảo sát thực địa được thực hiện trong AOI với thiết bị địa vật lý cầm tay giúp có thể lập bản đồ chính xác ranh giới của các dị thường HC AN-1 và AN-2, đồng thời thu được các đặc điểm sau về sự xuất hiện Hydrocarbon với độ chính xác cao:

. Độ sâu xuất hiện của hydrocarbon,

. Áp suất khí trong mũ khí của bể chứa dầu,

. Các loại đá chứa (cát kết xen kẹp đá vôi) và đánh giá độ rỗng của chúng.

Do đó, TRƯỚC KHI HOÀN THÀNH KHOAN giếng mới, khách hàng đã nhận được thông tin có giá trị về vị trí của các điểm bất thường liên quan đến việc tích tụ Hydrocarbon, giúp giảm đáng kể chi phí khoan và tăng khả năng thành công.

Khi so sánh kết quả khảo sát với dữ liệu của các giếng đã khoan, cả giếng được xác nhận là có năng suất thấp và giếng có dòng vào thương mại đều được xác định với độ chính xác 100%.

Tình trạng của dự án

 

Dự án đã bị đóng băng do tình hình kinh tế toàn cầu xấu đi. Hiện tại các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tiếp tục công việc trên các địa điểm mới.

Giấy chứng nhận kết quả khảo sát của khách hàng có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Ranh giới trực quan của dị thường Hydrocarbon ở giai đoạn khảo sát viễn thám

Ranh giới chính xác của dị thường Hydrocarbon ở giai đoạn khảo sát thực địa