• Giai đoạn khảo sát viễn thám cho phép xác định rõ ràng có hay không sự hiện diện của khoáng chất mong muốn trong lòng đất.
  • Thu thập và nghiên cứu mẫu dầu, khí, quặng; ghi lại thông tin và phổ năng lượng của chúng (phổ nguyên tử của kim loại và phi kim loại trong dải phổ rộng) hoặc phổ nguyên tử của kim loại tham chiếu có trong đối tượng nghiên cứu (đá).
  • Tiến hành khảo sát không gian phía trên khu mỏ và thu được hình ảnh không gian analogue.
  • Xử lý hình ảnh không gian bằng cách áp dụng các lớp dung dịch gel và chất phát quang đặc biệt, cho chúng tiếp xúc với bức xạ để hình dung các khu vực có dị thường về hydrocarbon cụ thể hoặc dị thường quặng của các kim loại khác nhau.
  • Chuyển thông tin và phổ năng lượng của các phần tử được tìm kiếm vào các ma trận “thử” và “thực” đặc biệt mà sẽ được sử dụng trong quá trình khảo sát.
  • Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị của tổ hợp cảm biến cố định và thiết bị kiểm tra cộng hưởng từ di động (thiết bị NMR) bằng cách nhận dạng mẫu từ xa trong điều kiện phòng thí nghiệm.
  • Xác định độ sâu gần đúng của các vỉa dầu khí, mức độ khoáng hóa của các kim loại hoặc các vùng nước khác nhau tại một hoặc hai điểm được chọn.
  • Đưa các dị thường trực quan lên hình ảnh vệ tinh và sau đó sang bản đồ khu vực được khảo sát.
  • Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 là 2-3 tháng.
  • Độ chính xác trong việc phát hiện và khoanh vùng các dị thường là 60-70%.

Nguồn Mineral – Spectrum