FPSO_Song_Doc_Pride_MV19-2

FPSO MV19 – mỏ dầu Songdoc lô 46/13

(SPO) là đơn vị tư nhân duy nhất hiện sở hữu và cung cấp Dịch vụ bốc dỡ và lưu trữ sản phẩm nổi (FPSO), hoạt động tại Mỏ dầu Sông Đốc, ngoài khơi Việt Nam.

Mỏ Sông Đốc nằm ở Lô 46/13, cách bờ biển Việt Nam khoảng 205 km.

FPSO có khả năng xử lý 30.000 thùng chất lỏng mỗi ngày và có sức chứa 360.000 thùng dầu. FPSO được lắp đặt ở độ sâu khoảng 55 m nước.

SPO hiện đang cung cấp dịch vụ cho thuê tàu MV19 cho đối tác là PVEP POC để khai thác dầu tại mỏ Sông Đốc, Lô 46/13, cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 205 km.