ĐỐI TÁC

Vietsovpetro and Zarubezhneft

Thỏa thuận hợp tác với Vietsovpetro và Zarubezhneft trong lĩnh vực Thăm dò, khai thác và vận hành dầu khí.

Vietnam Petroleum Institute – VPI

Thỏa thuận hợp tác với Viện Dầu khí (VPI) trong nghiên cứu thăm dò địa chất cũng như ứng dụng các giải pháp nâng cao sản lượng giếng khai thác.