1. Những thông số nào được phân tích trong quá trình phân tích mẫu?

Sự hiện diện của kim loại hiếm, đặc biệt là vonfram và titan (số lượng rất nhỏ) được xác định trong mẫu dầu. Theo tỷ lệ của chúng, nguồn gốc dầu có thể được xác định, tức là người ta có thể nhận ra, chẳng hạn như tàu chở dầu đang vận chuyển dầu từ quốc gia nào. Cách tiếp cận tương tự được thực hiện trong khảo sát NMR, tức là phổ NMR của các nguyên tố này có thể được nhận biết khi chúng tôi tìm kiếm sự tích tụ dầu.

Trong các mẫu dầu, thành phần của các kim loại khác được phân tích, hàm lượng của nó khác biệt đáng kể so với phần còn lại của phổ NMR. Chúng cũng có thể được sử dụng làm thông tin bổ sung về dầu ở một khu vực cụ thể.

Phổ điện từ tích hợp (phổ thông tin và phổ đo) được ghi lại từ các mẫu dầu bởi các nguyên tử kim loại kích thích khi mẫu dầu được đưa vào “lò nguyên tử hóa” (nhiệt độ = 2500°C) bằng thiết bị quang phổ đặc biệt, là một phần của tổ hợp thiết bị của Khảo sát phổ khoáng sản.

2. Những thông số vật lý nào được ghi lại trong ảnh analog?

Trên ảnh vệ tinh analogue, các trường điện từ (quang phổ) đặc trưng tồn tại trên từng loại “trầm tích” (dầu, nước, quặng, v.v.) được ghi lại. Các trường điện từ đặc trưng (có tần số cụ thể) được hình thành trên lớp trầm tích (dị thường), tức là trên bề mặt mặt đất do các quá trình hóa học, nhiệt và điện hóa khác nhau trong đá với sự dịch chuyển kéo dài của dầu, khí (các kim loại khác trong quặng) từ độ sâu bên dưới lên tới mặt đất.

Công nghệ này cho phép “hình dung” trên ảnh vệ tinh analog các trường điện từ đặc trưng dưới dạng “vùng có độ sáng cao”, sau khi xử lý đặc biệt giấy ảnh bằng thuốc thử hóa học (nanogel), phốt pho, chất nhạy cảm (lớp hỗn hợp) được chọn lọc đối với từng loại đối tượng (dầu, khí, quặng, nước mặn, nước ngọt…).

Việc xử lý hình ảnh vệ tinh kỹ thuật số trong phổ khả kiến chỉ cung cấp các dấu hiệu (hình ảnh) có thể nhìn thấy ở mức “sơ cấp” của các dị thường khác nhau hoặc các khu vực phân tán khoáng hóa của các kim loại khác nhau (đồng, vàng, molypden, v.v.).

Độ chính xác của việc xác định và phân định các dị thường của các loại khoáng sản khác nhau bằng cách xử lý hình ảnh analogue (được cấp bằng sáng chế) cao hơn đáng kể so với các phương pháp thăm dò địa chất truyền thống.

3. Dữ liệu được xử lý và diễn giải như thế nào để có được bản đồ và mặt cắt dọc?

Hình ảnh vệ tinh được sử dụng làm nguồn thông tin chính về tích tụ hoặc trữ lượng dầu mỏ. Các trường điện từ đặc trưng được hình thành qua sự tích tụ (hoặc lắng đọng) dưới dạng dị thường. Chúng được ghi lại dưới dạng dị thường trên ảnh vệ tinh.

Công nghệ này cho phép “hình dung” trên ảnh vệ tinh analog các trường điện từ đặc trưng dưới dạng “vùng có độ sáng cao”, sau khi xử lý đặc biệt ảnh vệ tinh bằng thuốc thử hóa học (nanogel), phốt pho, chất nhạy cảm (lớp hỗn hợp) được chọn lọc đối với từng loại tài nguyên khoáng sản (dầu, khí đốt, quặng, nước mặn, nước ngọt…).

Các điểm bất thường được ánh xạ trên bản đồ địa hình do khách hàng cung cấp.

Các mặt cắt dọc được tạo ra bằng cách xếp chồng hai hoặc nhiều ảnh vệ tinh được chụp ở các góc khác nhau làm dịch chuyển dị thường. Khi biết được các góc chụp, độ sâu của điểm bất thường có thể được tính theo phương tiếp tuyến.

4. Căn cứ nào đưa ra những khẳng định sau đây:

a. Độ sâu khảo sát – 6.000 mét?
Cho đến nay, độ sâu phát hiện dị thường theo chiều dọc được xác nhận là 6.000 mét
b. Khẳng định độ phân giải dọc là 100m sau Bước 2 và 30-50m sau Bước 3?
Độ chính xác của việc tạo mặt cắt dọc và xác định độ sâu đã được chứng minh bằng nhiều dự án thành công.
c. Độ phân giải ngang?
Độ phân giải ngang không có giới hạn; nó chỉ phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh analogue và từ thông tin đầu vào cung cấp bởi khách hàng (mẫu, mô tả, v.v.).

5. Trong quá trình thu thập dữ liệu analogue hình ảnh vệ tinh, những tín hiệu nhiễu có thể xuất hiện liên quan đến dữ liệu là gì và chúng được loại bỏ như thế nào?

Tất cả tín hiệu “nhiễu” cũng được ghi lại trên ảnh vệ tinh analog. Nhưng chúng tôi chỉ chọn lọc những thứ liên quan đến bức xạ phổ tần số, tức là chúng tôi xác định chúng với sự trợ giúp của thiết bị có độ nhạy cao bằng cách so sánh chúng với dữ liệu được ghi từ các mẫu chất mong muốn (dầu). Tất cả những tín hiệu nhiễu được loại bỏ bằng các công cụ lọc.

6. Các lớp/hỗn hợp gel đặc biệt là gì và quá trình xử lý gel diễn ra như thế nào? Xin vui lòng giải thích chi tiết.

Gel (nanogel do chúng tôi tự sản xuất) là chất lỏng keo chứa các nguyên tố tham chiếu và kim loại đất hiếm có tác dụng khuếch đại tần số của các nguyên tố tham chiếu khi bức xạ trong lò phản ứng hạt nhân mini và làm cho các dị thường có thể nhìn thấy được.