Quá trình khảo sát thực tế và thử nghiệm xác nhận tính hiệu quả cao của phương pháp nhận dạng từ xa, phân định các dị thường của vùng khoáng sản gần như không có giới hạn và thu thập từ xa các đặc điểm địa chất và địa vật lý cơ bản của các mỏ đã được xác định, cần được đánh giá rõ ràng để quyết định cho việc phát triển thương mại của chúng.

Thông số đo:

Các thông số khảo sát quặng Khảo sát từ xa Khảo sát thực đia
Diện tích tối thiểu 100 km2 100 km2
Khung thời gian  3 tháng 6 tháng
Sai số ranh giới khép kín +/- 20 m +/- 5 м
Hiện diện Y/N * Yes
Mức độ chính xác phát hiện dị thường ** 60-70% 90-95%
Độ sâu khảo sát Đến 1,500 m Đến 1,500 m
Hệ thống đứt gãy kiến tạo Được cung cấp Được cung cấp
Độ chính xác độ sâu tích tụ ** 60-70% 90–95%
Loại đó chứa ** N/A Yes
Hướng lớp trầm tích N/A Yes
Đánh giá nguồn tài nguyên No Yes
Đề xuất khoan thăm dò Yes Yes

 

Ghi chú:

* Giai đoạn thực địa được thực hiện chỉ khi đạt được kết quả tích cực trong giai đoạn khảo sát từ xa.

** Mẫu khoáng sản – Mẫu cho phép cấu hình và hiệu chuẩn các thiết bị để tăng độ chính xác của khảo sát.

  • Chúng tôi cần biết tỷ lệ nền khoáng đã cho theo %,
  • 50-70 gam mẫu lõi với tỷ lệ chấp nhận được của từng khoáng chất để phát triển khai thác
  • Tọa độ giếng khoan/mỏ gần đó, độ sâu và loại quặng, tỷ lệ khoáng chất trong quặng ở độ sâu nhất định.

• Mô tả thạch học các đặc điểm chính

Nguồn Mineral – Spectrum