Ở giai đoạn khảo sát thực địa, các chuyên gia của TDP sẽ tiến hành khảo sát khu vực tiềm năng có sự hiện diện của quặng khoáng sản. Các thông tin sau sẽ được thu thập để làm dữ liệu đầu vào cho khảo sát viễn thám:

  • Vị trí, tọa độ của khu vực khảo sát.
  • Xác định hình dạng và diện tích khu vực cần khảo sát
  • Đặc điểm địa hình, địa mạo (độ cao, độ dốc, địa hình, hệ thống sông suối, …)
  • Đặc điểm địa chất (loại đất đá, khoáng vật, cấu trúc địa chất, phương / hướng đứt gãy, mức độ biến chất, …)
  • Đặc điểm địa lý tự nhiên đặc điểm xã hội, cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, mức độ an toàn, … của khu vực khảo sát.
  • Thu thập các mẫu đá, khoáng vật, quặng, chất lưu, … và gửi phân tích nếu cần thiết.

Nguồn Mineral – Spectrum